Đào tạo học viên

Chương trình đào tạo Là 1 trong số rất ít những lò vẽ QUY TỤ NHIỀU HỌA VIÊN AIRBRUSH TÀI NĂNG & CÓ KINH NGHIỆM với cơ sở KHANG TRANG, ĐẦY ĐỦ MAY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DỤNG.